historische Bilder aus Zingst

Zingst Bahnhof 1917

altes Foto Zingst Bahnhof

Zingst Bahnhof 1910

Zingst Bahnhof 1928

Zingst Bahnhof 1928

Zingst Bahnhof 1910

Zingst Bahnhof 1941

Zingst Bahnhof 1941

Zingst Bauernhaus 1935

Zingst Bauernhaus 1935

 Strandstraße 1950

Strandstraße 1950

 Strandkaffee 1932

Strandkaffee 1932

Strand mit Seebrücke 1920

Strand mit Seebrücke 1920

Störtebeker Str. um die 1900

Störtebeker Str. Zingst